skatteråddgivning.dk

Skatteråddgivning

Skatterådgivning ved køb og salg af investeringsejendomme

I forbindelse med køb og salg af ejendom kan det godt betale sig at konsultere en fagmand med speciale i skatterådgivning. Der er næsten altid flere forskellige muligheder for, hvordan en ejendomshandel kan gennemføres, og netop skattespørgsmålet spiller en ikke ubetydelig rolle for handlens udformning. Med den optimale skatterådgivning kan man i sidste ende spare rigtig mange penge

Omfattende kendskab til skattelovgivningen gør, at man aktivt kan benytte sin viden i konkrete handler og finde frem til de bedste løsningsmodeller. I mange tilfælde har det vist sig, at netop ens ekspertise indenfor skatterådgivning har været det, der gjorde at enderne til slut kunne mødes og handlen gennemføres.

Nedenfor er listet nogle af de spørgsmål, som en skatterådgiver hos kan være med til at afklare:

Hvordan skal ejendommen erhverves?
Skal ejendommen erhverves i selskabsform, i et ApS, et Interessantselskab eller K/S. Ind imellem vil det være mest optimalt at indskyde et eller flere holdingselskaber.

Hvordan er den finansielle struktur, når ejendommen er blevet handlet?
Er der over- eller underskud, der evt. kan sambeskattes med andre selskaber.

I forbindelse med en afhændelse er der ligeledes en lang række spørgsmål der er vigtige at få afklaret:

Er der ejendomsavance, der kan minimeres eller måske udskydes uendeligt?

Skal ejendommen sælges direkte eller indirekte med eller uden en finansieringspakke?

Enhver handel rejser en lang række spørgsmål og det er individuelt fra sag til sag, hvilken model der er mest hensigtsmæssig. En tommefingerregel er dog, at jo tidligere man får taget stilling til disse spørgsmål, jo større mulighed er der for at erhverve den rette ejendom, eller at få det optimale ud af et salg af en ejendom.

 

Erhvervsudlejning

På Lokalebasen.dk kan du få et fuldt overblik over dine muligheder for leje erhvervslokaler indenfor kontor, produktion, lager samt detail i hele Danmark: